Bantuan Sara Hidup (BSH) Yang Akan Dibayar Setiap Bulan | Tahun 2023

Telegram Rasmi Bantuan Kerajaan👇https://t.me/SenaraiBantuanKerajaan

Bantuan Sara Hidup merupakan bantuan kewangan khas yang telah diperkenalkan oleh kerajaan bagi membantu golongan-golongan tertentu di peringkat persekutuan atau negeri.

Kerajaan menyediakan Bantuan Sara Hidup (BSH) sebanyak RM300 sebulan kepada mereka yang layak.

Berikut adalah penjelasan lanjut mengenai bantuan ini:

Bantuan Sara Hidup (BSH)
BSH ialah bantuan bulanan RM300 yang diperkenalkan kerajaan melalui Jabatan Hal Ehwal Veteran (JHEV) ATM.

BSH ialah bantuan bulanan RM300 yang diperkenalkan kerajaan melalui Jabatan Hal Ehwal Veteran (JHEV) ATM.

Menyediakan bantuan kewangan bulanan kepada veteran ATM bertujuan untuk mengurangkan beban kehidupan seharian.
Setiap permohonan yang diluluskan adalah sah selama tiga tahun dari bulan pertama pembayaran pembayaran pertama.

 Permohonan itu akan dinilai semula dalam tempoh tiga tahun bagi memastikan veteran ATM atau penerima BSH masih layak untuk meneruskan pembayaran atau sebaliknya menerima.

Untuk makluman, veteran ATM mempunyai masa sehingga enam bulan sebelum tamat tempoh tiga tahun untuk mengemukakan permohonan melanjutkan pembayaran BSH mereka.

Syarat Kelayakan
Veteran ATM :
- Bekas anggota penuh Angkatan Tentera Malaysia;
- Bekas Tentera British berkhidmat di Malaya/Malaysia atau Singapura, termasuk Renjer di Sarawak;
- Bekas ahli Skuad 136, bekas Homelander yang dikerahkan sepenuh masa
- Had umur layak mendapat pertimbangan BSH ialah 60 tahun ke atas dengan pendapatan bulanan di bawah Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK);
- Tidak dipecat kerana tindakan tatatertib;
- Janda yang berkahwin semula tidak layak;
- Anak yatim mesti berumur di bawah 18 tahun atau, jika masih bersekolah, di bawah umur 21 tahun. Jika hilang upaya kekal, tiada syarat had umur;
- Faktor kesihatan atau penyakit yang menghalang pekerjaan (disahkan oleh pegawai perubatan kerajaan), bilangan anak yang bersekolah atau melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi juga boleh dipertimbangkan untuk pemberian BSH.

Cara Memohon Bantuan Sara Hidup
Bagi mereka yang memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan, permohonan bantuan boleh dibuat dengan melengkapkan borang Jadual Bantuan Kebajikan JHEV.BK.2019.


Borang permohonan hendaklah diisi oleh pemohon atau warisnya dan segala maklumat yang diberikan hendaklah tepat, betul dan benar. Pemohon bertanggungjawab ke atas semua maklumat yang diberikan.

Kemudian ia perlu dimajukan melalui pejabat JHEV cawangan negeri mengikut negeri kediaman veteran.

Semakan status permohonan lanjut boleh dibuat secara dalam talian di portal rasmi JHEV.

Untuk maklumat lebih lengkap mengenai bantuan ini, sila rujuk portal rasmi JHEV – KLIK SINI