Terkini | Pencarum KWSP Boleh Pinjam Bank Mulai 7 April Ini

Telegram Rasmi Bantuan KerajaanšŸ‘‡https://t.me/SenaraiBantuanKerajaan


Pencarum KWSP berusia 40 hingga 50 tahun, perlu mempunyai tabungan berjumlah minimum RM3,000 dalam Akuan 2 masing-masing layak membuat pinjaman bank mulai 7 April ini.

Dua bank tempatan menyediakan kemudahan pinjaman itu iaitu Bank Simpanan Nasional (BSN) dan MBSB Bank dengan kadar faedah (Konvensional) atau kadar keuntungan (Islamik) di antara 4% hingga 5%, lebih rendah berbanding kadar pasaran semasa iaitu 8% hingga 15.

Pencarum KWSP yang berhasrat membuat pinjaman itu, boleh melayari sesawang, https://fsa2.kwsp.gov.my bermula 5 April, bagi menyemak kelayakan dan amaun pembiayaan peribadi yang boleh dimohon.

KWSP dalam kenyataannya hari ini, memperincikan mengenai mekanisme, terma dan syarat Fasiliti Sokongan Akuan 2 (FSA2) yang kini boleh digunakan sebagai cagaran kepada pinjaman bank yang dibuat oleh pencarum.

"FSA2 adalah kemudahan yang bertujuan membantu ahli KWSP mendapatkan pembiayaan peribadi daripada institusi perbankan. Simpanan dalam Akaun 2 hanya boleh digunakan untuk membayar pembiayaan peribadi ini menerusi permohonan awal Pengeluaran Bersyarat Umur 50 Tahun atau 55 Tahun, berdasarkan pengeluaran sedia ada yang dibenarkan di bawah Akta KWSP 1991 (Akta).

"Bagaimanapun, pengeluaran ini adalah bersyarat, di mana pembayaran akan hanya dibuat kepada institusi perbankan apabila ahli telah mencapai umur 50 hingga 55 tahun, seperti yang termaktub dalam Akta.

"Pihak bank akan mentadbir sepenuhnya proses permohonan untuk pembiayaan peribadi melalui kemudahan ini, tertakluk kepada penilaian pembiayaan dan rangka kerja kredit mereka. Permohonan pembiayaan peribadi ini boleh dibuat secara dalam talian melalui institusi perbankan yang mengambil bahagian," katanya.

KWSP berkata, sebelum membuat permohonan mulai 7 April ini, ahli perlu membuat semakan awal kelayakan dalam Akaun 2 KWSP.

Katanya, permohonan hendaklah dibuat mengikut terma dan syarat yang dipersetujui dengan institusi perbankan.

"Setelah permohonan diluluskan, ahli boleh mengemukakan permohonan awal Pengeluaran Bersyarat Umur 50 Tahun atau 55 Tahun kepada KWSP, berdasarkan amaun pembiayaan peribadi yang diluluskan institusi perbankan berkenaan.

"FSA2 akan dilaksanakan dalam dua fasa, dan ahli yang memenuhi kriteria kelayakan boleh memohon melalui bank yang mengambil bahagian iaitu MBSB Bank dan BSN. KWSP akan mempertimbangkan untuk menambah lebih banyak bank yang mengambil bahagian pada masa hadapan," katanya.

KWSP berkata, sepanjang Fasa 1 pelaksanaan skim yang akan bermula pada 7 April 2023 dan kekal dibuka selama setahun, ahli yang layak berumur 40 tahun ke atas boleh memohon, tertakluk kepada kesediaan bank yang mengambil bahagian.

Katanya, tarikh untuk Fasa 2 membabitkan ahli KWSP di bawah umur 40 tahun, akan diumumkan dalam masa terdekat.

"Di bawah kemudahan ini, semua ahli KWSP warga Malaysia di bawah umur 55 tahun, boleh membuat notis awal untuk Pengeluaran Umur 50 Tahun atau 55 Tahun, dengan syarat mempunyai jumlah minimum RM3,000 dalam Akaun 2 KWSP mereka.

"Jumlah pembiayaan maksimum telah ditetapkan pada RM50,000, tertakluk kepada baki Akaun 2 KWSP, dengan tempoh pembayaran balik sehingga 10 tahun.

"Kadar faedah (konvensional) atau kadar keuntungan (Islamik) yang akan dikenakan bank yang mengambil bahagian dalam program ini adalah di antara 4% hingga 5%, lebih rendah dan lebih berpatutan daripada kadar pasaran semasa iaitu 8% hingga 15%," katanya.

KWSP berkata, kemudahan pembiayaan ini disasarkan kepada ahli yang mempunyai simpanan dalam Akaun 2 dan disokong dengan pendapatan berpatutan bagi memastikan mereka mampu membiayai dan membayar balik tanpa menjejaskan kecukupan dan keselamatan simpanan persaraan mereka.

Katanya, fasiliti sokongan ini menawarkan penyelesaian praktikal untuk ahli KWSP yang menghadapi isu ketidakcukupan tunai sementara dengan menyediakan aliran tunai melalui pembiayaan peribadi dengan impak minimum kepada simpanan persaraan mereka.

"Sekiranya ahli membuat notis awal untuk Pengeluaran Umur 50 Tahun, KWSP akan membayar prinsipal dan dividen terkumpul daripada Akaun 2 ke dalam akaun pembiayaan ahli dengan bank pada mana-mana peringkat umur antara 50 dan 54 tahun, mengikut pilihan ahli.

"Jika ahli memilih Pengeluaran Umur 55 Tahun, KWSP akan membayar prinsipal dan dividen terkumpul daripada Akaun 2 ke dalam akaun pembiayaan ahli dengan bank pada umur 55 tahun. Jumlah yang dibayar akan digunakan untuk menjelaskan baki pembiayaan peribadi, sekiranya ada, sebelum memulangkan sebarang lebihan kepada ahli," katanya.

KWSP memberi jaminan, simpanan ahli akan kekal dalam Akaun 2 dan terus menerima dividen tahunan, seterusnya membolehkan mereka mengambil manfaat daripada kuasa pengkompaunan dividen ke atas simpanan persaraan mereka, di samping masih memenuhi keperluan kewangan jangka pendek mereka.

Masa sama, KWSP berkata, ahli boleh membatalkan notis awal Pengeluaran Umur 50 Tahun atau 55 Tahun dengan memaklumkannya kepada KWSP, sekiranya mereka sudah telah menyelesaikan sepenuhnya pembiayaan peribadi yang diambil dengan bank.

"Sebaik sahaja notis awal dibatalkan, jumlah yang dipohon untuk pengeluaran (prinsipal dan dividen terkumpul) dalam Akaun 2 boleh digunakan untuk pengeluaran pra-persaraan lain daripada KWSP.

"Bermula 5 April 2023, ahli boleh melawat https://fsa2.kwsp.gov.my untuk menyemak kelayakan dan amaun pembiayaan peribadi yang boleh dimohon, serta soalan-soalan lazim berserta jawapan berkenaan fasiliti ini," katanya.

Masa sama, pencarum perlu mendaftar atau mengemas kini nombor telefon bimbit melalui Self-Service Terminal di mana-mana cawangan KWSP bagi tujuan penerimaan Transaction Authorisation Code (TAC) untuk pengesahan identiti ketika membuat transaksi.

Untuk maklumat lanjut mengenai kemudahan FSA2, mereka boleh merujuk kepada laman web KWSP di www.kwsp.gov.my atau hubungi Pusat Pengurusan Perhubungan di 03-8922 6000.