RM350 Bantuan Tunai Dikreditkan Untuk Isi Rumah B40 | Semak Kelayakan

Telegram Rasmi Bantuan Kerajaan👇https://t.me/SenaraiBantuanKerajaan

RM350 Bantuan Tunai Dikreditkan Untuk Isi Rumah B40. Kini Belanjawan 2023, Malaysia Madani adalah berlandaskan enam perkara: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan.

Dengan  itu, Tema Membangun Malaysia MADANI, Belanjawan 2023 akan memastikan langkah yang lebih mampan dan terangkum berpaksikan keadilan sosial di samping menggerakan usaha reformasi pentadbiran dan tatakelola baik.

Selaras dengan itu, terdapat satu inisiatif yang dikenali sebagai BAP atau dikenali sebagai Bantuan Am Persekutuan merupakan sebuah bantuan tunai RM100 – RM350 secara bulanan dibawah kendalian Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM).

RM350 Bantuan Tunai Dikreditkan Untuk Isi Rumah B40

Terdapat 9 jenis bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Salah satunya adalah Bantuan Am Persekutuan.

Ramai rakyat yang kurang tahu mengenai bantuan tersebut. Hal ini kerana ia jarang dihebah-hebahkan kepada masyarakat mengenai bantuan ini.

Bantuan Am Persekutuan ialah bantuan kerajaan yang diberikan kepada rakyat dan isi rumah yang layak melalui tapisan kelayakan.

Kadar Bantuan

Minimum sebanyak RM100 sebulan seorang dan maksimum sebanyak RM350 sekeluarga.

Pembayaran akan dilaksanakan setiap bulan.

Tujuan Bantuan

Bantuan ini diberikan kepada individu/ keluarga kurang berkemampuan dan berkeperluan untuk meneruskan kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan dalam komuniti.

Syarat Kelayakan

1. Warganegara dan bermastautin di Wilayah Persekutuan;
2.  Pendapatan Isi Rumah tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan
(PGK) Purata  Miskin Isi Rumah Semasa atau PGK Purata  Miskin  Per Kapita Semasa;
3. Golongan yang memerlukan dan keluarga miskin yang tidak diliputi di bawah mana-mana skim bantuan
bulanan JKM lain;

Cara Permohonan

Berikut adalah cara untuk memohon bantuan seperti berikut:
- Sila layari laman web JKM di https://ebantuanjkm.jkm.gov.my atau muat turun borang permohonan.
- Tekan pada ‘Daftar Permohonan Atas Talian’.
- Daftar permohonan mengikut negeri.
- Kemudian lengkapkan maklumat yang diperlukan.
- Sila lampirkan dokumen sokongan yang diperlukan.
- Hantar borang permohonan.

Dokumen Permohonan

Untuk memastikan proses permohonan anda berjalan lancar, beberapa dokumen sokongan diperlukan yang anda perlu sediakan:

- Salinan MyKad Pemohon
- Salinan MyKad ahli keluarga ni yang tinggal bersama
- Salinan kad OKU / slip pendaftaran sementara OKU (jika kategori OKU)
- Salinan penyata pendapatan / surat akuan pendapatan (jika bekerja sendiri)
Salah satu bil utiliti (air / elektrik / telefon / astro)
- Laporan pegawai perubatan dari hospital / klinik kesihatan kerajaan / swasta (bagi kes OKU tidak bekerja / terlantar / kronik / alat tiruan)

Semak Permohonan

- Buka laman web rasmi eBantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) : http://ebantuanjkm.jkm.gov.my/spbk/login.jsp
- Sila Klik “Semak Status Permohonan Talian”
- Dan masukkan Nombor Kad Pengenalan dan klik “Semak”